Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku.


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W swoim wystąpieniu pan minister Sikorski wspomniał o nie najlepszych relacjach z Białorusią. Wynikają one głównie z postawy władz białoruskich. Sam doświadczyłem tego podczas wyjazdu Komisji Łączności z Polakami za Granicą na Białoruś, gdyż w paszporcie dyplomatycznym przybito mi stempel ˝zakaz wjazdu˝. Nie o tym jednak chcę mówić, lecz właśnie o sytuacji Polaków na Białorusi. Ponieważ nie wpuszczono nas na Białoruś, przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi przyjechali do Sokółki, tam odbyliśmy spotkanie. Poruszyli oni kilka spraw, m.in. właśnie to, że władze szykanują Polaków pracujących w instytucjach państwowych, samorządowych za posiadanie Karty Polaka. I co z tym fantem, można powiedzieć, zrobimy? Zmniejsza się też na Białorusi liczbę godzin nauki języka polskiego. Jednak jest wielkie zapotrzebowanie na to, młodzież chce się uczyć w Polsce, a ogranicza się jej zdobywanie wiedzy, jeśli chodzi o język. (Dzwonek) I kolejna sprawa. Czy jest szansa na zwiększenie limitu wiz dla Polaków nieposiadających Karty Polaka? Te limity jednak ograniczają możliwość przyjazdu do Polski. Ostatnie pytanie: Czy ministerstwo rozważa możliwość otwarcia nowego konsulatu w Witebsku, który jest niezbędny? Dziękuję.Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.


165 wyświetleń

Zobacz także: