Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 roku oraz rekomendacje na rok 2012˝ (druk nr 616) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 699).


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W odniesieniu do przedstawionego raportu na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na bezpieczeństwo rowerzystów. W raporcie przedstawiono dane, z których wynika, że liczba rowerzystów z roku na rok zwiększa się, a co za tym idzie, rośnie także liczba wypadków z ich udziałem. Rowerzyści jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego zasługują zatem na szczególną uwagę. Akcje dotyczące bezpieczeństwa na drodze, skierowane do użytkowników jednośladów, są bardzo dobrym rozwiązaniem, jednak żadna akcja nie zastąpi rozwiązań infrastrukturalnych zwiększających bezpieczeństwo rowerzystów. Powstaje wiele dróg i ścieżek rowerowych, jednak nie zawsze ich jakość służy bezpieczeństwu rowerzystów. Dla przykładu jako nieodpowiednia nawierzchnia wymieniana jest kostka Bauma. Skutki wypadku rowerzysty na nieodpowiedniej nawierzchni mogą być opłakane. Chciałbym zapytać, stosowanie jakiego rodzaju nawierzchni ścieżki rowerowej przekłada się na bezpieczeństwo rowerzystów? Jakie są rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o budowę nawierzchni dróg rowerowych? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.


359 wyświetleń

Zobacz także: