Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2377, 2404 i 2764). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 11:32


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (druk nr 2736) - uzasadnia Minister Administracji i Cyfryzacji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 12:59


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769) - uzasadnia senator Jadwiga Rotnicka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 09:31


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (druk nr 2748) - uzasadnia Minister Infrastruktury i Rozwoju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 16:14


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 10:02


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

"Rozpatrzenie Informacji o stanie, wypełnianiu swych funkcji, w tym ochronie informacji geologicznej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – Państwową Służbę Geologiczną – Państwową Służbę Hydrogeologiczną." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 19:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie Informacji o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2012 (druk nr 1574) oraz w roku 2013 (druk nr 2536) - przedstawia Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (druk nr 2736) - uzasadnia Minister Administracji i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 11:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów „Raportu z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 roku” (druk nr 2691) - przedstawia Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 09:34


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie wniosku i poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2394 i 2622). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 09:34


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 16:04