Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 18:33


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2659). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskich projektach ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377) oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 2404) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 16:02


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie posła Stanisława Żelichowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 17:01


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie przedstawionej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Informacji z wykonania w 2013 roku programu wieloletniego pn: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogramu prac na rok 2014 (druk nr 2305). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 17:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) - cz. 1

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Dorota Niedziela. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 10:20


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) - cz. 2

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2394) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Dorota Niedziela. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 19:16


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2244 i 2522).,Rozpatrzenie Informacji na temat oceny gospodarowania olejami odpadowymi - przedstawia Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 10:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2551). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 12:02


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

„Rozpatrzenie Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu ze złóż łupkowych” – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 17:01