Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta RP projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1634) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Ewa Wolak.Powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zamianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 13:04


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie „Informacji z realizacji Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013 w roku 2012” (druk nr 1449) - przedstawia Minister Środowiska.Rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o realizacji zadań „Programu dla Odry – 2006” w roku 2012 (druk nr 1574) - przedstawia Pełnomocnik Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 12:35


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2178). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-11 17:05


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk nr 2119) - uzasadnia poseł Miron Sycz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 10:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie Informacji Rady Ministrów RP o stanie lasów oraz realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” w 2012 r. (druk nr 2056) - przedstawia Minister Środowiska, - koreferenci: poseł Jan Szyszko oraz poseł Henryk Siedlaczek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 18:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 2041 i 2078). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-24 00:45


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 2041) - uzasadnia Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 09:38


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 2048)Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. - kontynuacja - przedstawia Przewodniczący Komisji.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 15:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1273 i 2010). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 19:59


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1993) - uzasadnia Minister Gospodarki. Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Uzupełnienie składu Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 17:59