Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3413). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 18:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druki nr 3106 i 3353). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 10:37


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Środowiska na dezyderat nr 2/6 w sprawie udziału wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej we wdrażaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 12:03


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2656 i 3375). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 14:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie informacji na temat oceny zmian w prawie geologicznym i górniczym ze szczególnym uwzględnieniem roli administracji geologicznej, służby geologicznej i hydrogeologicznej - przedstawia Minister Środowiska.Rozpatrzenie informacji na temat polityki i efektywnego udzielania koncesji geologicznych przez Ministra Środowiska - przedstawia Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 17:30


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Waldy Dzikowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-12 15:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk nr 3106) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Grażyna Ciemniak.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy ozmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 10:05


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151) (OSZ)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 10:03


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3244). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 16:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3033) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit. Rozpatrzenie wniosku o uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 11:30