Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2377) – uzasadnia poseł Tadeusz Arkit. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 18:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2162) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-27 17:35


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat polityki geologicznej państwa, z uwzględnieniem udzielania koncesji geologicznych i zmian właścicielskich, funkcjonowania administracji geologicznej, nielegalnej eksploatacji oraz działalności Polski w badaniach geologiczno-środowiskowych dna oceanicznego.Rozpatrzenie informacji Ministra Środowiska na temat funkcjonowania Państwowej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 13:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2284). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 15:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2106) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Ewa Wolak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 15:04


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2244) - uzasadnia Minister Środowiska.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1993) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Tadeusz Arkit. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 12:29


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druki nr 2119 i 2163). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 12:01


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1634 i 2216). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 15:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2162). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 12:30


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wybranych zadań w zakresie ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 - referuje przedstawiciel NIK. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 14:04