Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tadeusz Arkit


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 3192) - uzasadnia Minister Środowiska.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk nr 3151).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 10:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Ocena możliwości włączenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako Instytucji Wdrażających Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w świetle ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 - przedstawiają: Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Minister... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:36


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3147) - uzasadnia Minister Środowiska.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druk nr 3106).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 15:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania parków narodowych - przedstawia przedstawiciel NIK. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 09:28


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Uzupełnienie składu Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.Rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3033) do Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 11:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3037). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 08:29


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów na temat ustaleń szczytu klimatycznego, który odbył się w Brukseli w dniach 23-24 października 2014 r. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 09:02


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3030). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 14:00


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:33


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374 i 2842). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 16:07