Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • hok
  • po
  • wystapienia
  • zachodniopomorskie


Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018 Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-26 20:45

Zobacz także:



Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-11 08:57

Zobacz także:



Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-29 18:03

Zobacz także:




Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 2651 i 3175). Poseł Marek Hok:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-06 13:27

Zobacz także:



Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji programu wieloletniego ˝Pomoc państwa w zakresie dożywiania˝ za okres styczeń 2010 r. - grudzień 2013 r. (druk nr 2793) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2947). Poseł Marek Hok:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 20:32

Zobacz także:



Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2782 i 2820). Poseł Sprawozdawca Marek Hok:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Polityki Społecznej i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-25 12:01

Zobacz także:




Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2765 i 2785). Poseł Marek Hok:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 18:26

Zobacz także:



Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774). Poseł Marek Hok:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-14 15:16

Zobacz także: