Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

    Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, ograniczając znacznie krąg osób uprawnionych do karty parkingowej, wprowadziła nową podstawę materialnoprawną do ich uzyskania przez osoby niepełnosprawne. Wymóg legitymowania się orzeczeniem zawierającym wskazanie w brzmieniu wprowadzonym ww. ustawą przez osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz część osób o znacznym stopniu niepełnosprawności powoduje konieczność ponownego rozpatrzenia wielu wniosków o wydanie nowego orzeczenia składanych przez osoby ubiegające się o karty parkingowe, a legitymujące się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Ilość składanych wniosków przekracza możliwości ich szybkiego rozpatrzenia przez powiatowe zespoły orzekające - a wnioski te muszą zostać rozpatrzone również w sytuacji, gdy mając na względzie obiektywne przesłanki, osoba składająca wniosek nie spełnia wymogów i warunków określonych w ustawie. W związku z tym wiele wniosków o wydanie nowego orzeczenia nie zostanie rozpatrzonych do dnia 30 listopada br. W związku z tym krótki okres wymiany kart parkingowych, trwający od 1 lipca do 30 listopada br., nie gwarantuje wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskania dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej.

    Celem ustawy jest zapewnienie tym osobom niepełnosprawnym, które spełniają kryteria określone w ustawie z dnia 23 października 2013 r., nieprzerwanego prawa do korzystania z karty parkingowej. W związku z tym proponowana zmiana polega na wydłużeniu do 30 czerwca 2015 r. okresu ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie za przyjęciem tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


93 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy