Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (druki nr 3757 i 3799).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska co do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca tego roku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw.

    Senat zaproponował 13 poprawek do tej ustawy. Tak jak powiedział pan poseł sprawozdawca, poprawki te były omawiane w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja rekomenduje przyjęcie większości tych poprawek oraz odrzucenie poprawek 6., 7., 8. i 11.

    Parlamentarzyści Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będą głosowali zgodnie z rekomendacją komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach


57 wyświetleń

Zobacz także: