Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druki nr 2651 i 3175).


Poseł Marek Hok:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

    Chciałbym na samym początku serdecznie podziękować pani przewodniczącej Bańkowskiej oraz wszystkim członkom tak podkomisji, która na swoich posiedzeniach zajmowała się tym projektem, jak i całej komisji polityki społecznej, ponieważ po raz kolejny udowodniliśmy jako członkowie tej komisji, że potrafimy rozmawiać ponad podziałami o tak bardzo trudnych i odpowiedzialnych sprawach dotyczących naszych emerytów i rencistów i mówić przy tym jednym głosem.

    Bardzo trudne, bardzo czasami niesprawiedliwie przyjmowane przez beneficjentów dotychczasowe reguły dotyczące emerytów i rencistów powodują, jak powiedziała pani poseł, wiele emocji. Te wszystkie elementy, o których bardzo szczegółowo mówiła pani poseł, stanowią o tym, że wsłuchujemy się w różne głosy, rozmawiamy i chcemy naprawiać ten bardzo skomplikowany system. To, że możemy jednogłośnie przyjąć to sprawozdanie, świadczy o zrozumieniu tego i zaangażowaniu. Również w imieniu przewodniczącego komisji pana posła Piechoty, który upoważnił mnie do tego, chciałbym podziękować pani przewodniczącej za bardzo sprawne, a jednocześnie dociekliwe procedowanie nad tą zmianą, ponieważ na tę zmianę czekają tysiące ludzi, emerytów, którzy czasami czują się pokrzywdzeni, do których stosowane są stare przepisy starej ustawy. Myślę, że z całą odpowiedzialnością mogę w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska zadeklarować, że poprzemy projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.


79 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Marek Hok - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy