Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • gasiormarek
  • video


Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-11 15:07

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 10:56

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2014 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium - Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-02 14:54

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 16:00

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 15:52

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

23 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk nr 3430). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 15:05

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jednym z elementów bezpieczeństwa finansowego Polski, ale także Unii Europejskiej jest skuteczne zapobieganie przestępczości gospodarczej, finansowej i korupcyjnej, ale także walka z tą przestępczością.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 08:54

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3029 i 3070). Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Dziękuję.     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-23 13:10

Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Magdalena Gąsior-Marek:     Dziękuję.     Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj o dwóch ważnych kwestiach. Pierwszy problem dotyczy opcji walutowych. Umowy o tzw. opcje walutowe stały się bolączką przedsiębiorców polskich, dużym problemem w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 15:13

Zobacz także:Monika Wielichowska i Magdalena Gąsior-Marek - pytanie z 18 grudnia 2014 r.

4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Monika Wielichowska:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałek! Drogi Panie Ministrze! Resort infrastruktury i rozwoju regionalnego zakończył dokonywanie uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020˝. Program jest kontynuacją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 12:38

Zobacz także: