Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druki nr 3968 i 3992).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec poprawek Senatu dotyczących ustawy, kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Senat zgłosił szereg poprawek. Dwie poprawki są poprawkami merytorycznymi, reszta poprawek ma charakter legislacyjny.

    Jedna z tych poprawek merytorycznych dotyczy dodatkowego kryterium osób, które mogą się starać o pomoc przewidzianą w ustawie. Są to osoby, w przypadku których dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o koszty kredytu nie przekracza 634 zł, jeżeli chodzi o gospodarstwo jednoosobowe, i 514 zł, jeżeli chodzi o gospodarstwo wielorodzinne. Będą one mogły korzystać z tej pomocy. To jest dodatkowe kryterium osób, które zostało wprowadzone.

    Druga poprawka dotyczy charakteru tego funduszu, z którego mają być wypłacane środki na pomoc dla tych kredytobiorców. Tutaj chodzi o proporcjonalność. Więcej tych wpłat dokonają banki, które udzieliły bardziej ryzykownych kredytów.

    Klub Platformy Obywatelskiej jest za przyjęciem wszystkich poprawek i tak rekomenduje.

    Cieszę się także, że przed końcem VII kadencji udało się uchwalić ustawę, która umożliwi udzielenie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy


138 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy