Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Dziękuję.

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj o dwóch ważnych kwestiach. Pierwszy problem dotyczy opcji walutowych. Umowy o tzw. opcje walutowe stały się bolączką przedsiębiorców polskich, dużym problemem w momencie, kiedy dotarły do nas informacje czy sygnały pochodzące z rynków europejskich i światowych dotyczące kryzysu. Te informacje zniszczyły prognozy dotyczące rynków europejskich i kursu walutowego. Gdy pojawiły się trudności związane z ograniczeniem popytu na rynku europejskim, na rynku światowym, gdy złoty zaczął tracić na wartości, polscy przedsiębiorcy stanęli przed dużym problemem, bo pojawiły się trudności finansowe związane z niemożnością spłaty zobowiązań wystawców opcji walutowych. Drugi problem dotyczy afery związanej ze stawkami LIBOR, która wybuchła nie tak dawno i spowodowała olbrzymi skandal w świecie finansów. Manipulowanie indeksami może prowadzić do strat, które dotykają posiadaczy instrumentów finansów.

    Pani minister, chciałabym zapytać, czy jest jakiś bezpośredni związek pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. Dziękuję.Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.


75 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy