Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 3581 i 3639).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z druku nr 3581.

    Tak jak powiedziała pani poseł sprawozdawca, 8 lipca komisje zebrały się i podjęły decyzję, aby przyjąć projekt ustawy bez poprawek. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej także wnoszę o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzone zmiany spowodują, że samorządy nie będą musiały płacić podatku od nieruchomości na swoją rzecz jako podmiotu prawa publicznego. Senacki projekt ustawy wprowadza nowe zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

    Prawo powinno być jasne, przejrzyste i jednoznaczne. Wprowadzenie projektowanej ustawy w życie to kolejny krok ku temu, aby wyeliminować absurdalne zapisy i uniknąć niepotrzebnych problemów interpretacyjnych. W trakcie procedowania pojawiły się także głosy, żeby poszerzyć projekt ustawy o inne zapisy, inne zmiany, inne kwestie, jednak komisje podjęły decyzję, żeby pozostawić go w tym kształcie, aby szybko, jeszcze w tej kadencji mógł on wejść w życie. Rekomenduję przyjęcie senackiego projektu ustawy, ponieważ klub Platformy Obywatelskiej zawsze popiera inicjatywy, które są dobre dla samorządów i wpływają na ułatwienie ich funkcjonowania.

    Wprowadzona zmiana w niektórych przypadkach będzie miała również znaczenie w zakresie obliczania podstawy subwencji wyrównawczej. Dotyczyć to będzie gmin, które przyjmowały interpretację i rozwiązanie polegające na niepłaceniu podatku od przedmiotowych nieruchomości, gdyż stały na stanowisku, że nie mają takiego obowiązku, zobowiązania, i wobec powyższego nie wykazywały nieruchomości gminnych w potencjalnych dochodach z podatku od nieruchomości. Tym samym mogły występować sytuacje, w których dochodziło do obniżenia części wyrównawczej subwencji ogólnej dla konkretnej gminy.

    Pani marszałek, klub Platformy popiera senacki projekt ustawy i będzie głosować za jego przyjęciem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy