Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jednym z elementów bezpieczeństwa finansowego Polski, ale także Unii Europejskiej jest skuteczne zapobieganie przestępczości gospodarczej, finansowej i korupcyjnej, ale także walka z tą przestępczością. Skuteczne zapobieganie fałszerstwom, praniu pieniędzy, kradzieży tożsamości, ukrywaniu nielegalnego majątku, ale także różnym nielegalnym kombinacjom to cele i zadania, które powinny być realizowane m.in. przez głównego inspektora informacji finansowej, także przy współdziałaniu z jego odpowiednikami na arenie międzynarodowej.

    Chciałabym w związku z tym się zapytać. Pierwsza kwestia dotyczy tego, czy główny inspektor informacji finansowej podejmuje taką współpracę międzynarodową, czy kontaktuje się ze swoimi odpowiednikami w innych krajach? Drugie pytanie dotyczy polskich banków. Czy dostarczają one informacje, jeżeli mają możliwość zweryfikowania czy podejrzenia, że istnieją pewne nieprawidłowości? Czy wtedy takie informacje są dostarczane? Jeżeli tak, to chciałabym się zapytać o skalę. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.


98 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy