Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (druki nr 3859 i 3944).


Poseł Magdalena Gąsior-Marek:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej przedstawić opinię co do poselskiego projektu ustawy dotyczącego wsparcia kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

    Pani przewodnicząca, pani poseł sprawozdawca bardzo dokładnie i wnikliwie przedstawiła projekt ustawy, a więc nie będę tego powtarzać. Chciałabym tylko powiedzieć, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kredytobiorców będących w trudnej sytuacji, dla tych, którzy utracili pracę, są osobami bezrobotnymi, bądź tych, w których przypadku koszty obsługi kredytu są większe niż 60% dochodów w ich gospodarstwie domowym. Bardzo istotne jest też to, że ten projekt jest dedykowany wszystkim kredytobiorcom, bez względu na to, w jakiej walucie zaciągnęli kredyt.

    Klub Platformy uważa także, że słusznym rozwiązaniem jest to, iż fundusz wsparcia powstaje ze składek kredytodawców, to znaczy banków, w których portfelach udział kredytów mieszkaniowych jest znaczny. Wydaje się też, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest tym podmiotem, który będzie w stanie najlepiej i najwłaściwiej zarządzać tym funduszem. Chciałabym także podkreślić, że pomoc, o której mówiliśmy wcześniej i mówimy teraz, jest pomocą zwrotną. Będą to nieoprocentowane raty w okresie 8 lat, ale wsparcie to zostanie zwrócone - tylko w szczególnie trudnych i uzasadnionych sytuacjach rada funduszu będzie mogła umorzyć takie wsparcie.

    Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej uzyska poparcie, mam nadzieję, wszystkich klubów.

    W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, pani marszałek, chciałabym jeszcze złożyć poprawki, które doprecyzowują przedstawiony projekt ustawy. Chciałabym też powiedzieć w imieniu klubu, że popieramy projekt ustawy i jesteśmy za dalszym jego procedowaniem w komisji finansów. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej


48 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Magdalena Gąsior-Marek - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wsparciu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy