Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 275). Poseł Stanisław Huskowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym doprecyzować dwie kwestie, które budziły pewne emocje, zresztą na posiedzeniu komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także:Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (druk nr 238). Poseł Zofia Czernow:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W materiałach dotyczących projektu ustawy stwierdza się, że nie przewiduje się aktów wykonawczych. W związku z brakiem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05

Zobacz także:Poseł Roman Kaczor - Oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje dzisiejsze oświadczenie poselskie dotyczyć będzie stosowania na polskim rynku usług telekomunikacyjnych skandalizujących i nieuczciwych praktyk, których dopuszcza się Telekomunikacja Polska SA z siedzibą w Warszawie, których konsekwencje niestety ponoszą klienci.     Chciałbym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-14 23:05

Zobacz także:Poseł Marek Łapiński - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Marek Łapiński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zgodnej opinii wielu komentatorów wystąpienie pana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Zofia Czernow:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo! Zmiany wieku emerytalnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie obywatelskiego wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej powszechnego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (druk nr 254). Poseł Sławomir Jan Piechota:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! W tej debacie pojawia się wiele... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 30 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Poseł Sprawozdawca Stanisław Huskowski:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W czasie wczorajszych obrad podczas drugiego czytania zgłoszono 10 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, z czego 2 poprawki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-07 12:40

Zobacz także:Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 258 i 269). Poseł Stanisław Huskowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja chciałbym podziękować za różne wypowiedzi, które tu padły, a w szczególności za poprawki, przynajmniej za jedną z nich, która może budzić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Grzegorz Schetyna - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Grzegorz Schetyna:     Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Wysłuchaliśmy exposé ministra spraw zagranicznych. To zawsze jest ważny dzień, dzień, w którym piszemy scenariusz polskiej polityki zagranicznej na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 258 i 269). Poseł Sprawozdawca Stanisław Huskowski:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam przyjemność, zaszczyt i obowiązek złożyć sprawozdanie Komisji Infrastruktury z prac nad poselskim projektem ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także: