Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Marek Łapiński - Oświadczenie z dnia 16 lutego 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Marek Łapiński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mieszkańcy powiatu trzebnickiego oraz kierowcy korzystający z autostradowej obwodnicy Wrocławia od kilku miesięcy bezskutecznie interweniują w sprawie przygotowania korekty sygnalizacji świetlnej mieszczącej się we wsi Kryniczno w ciągu drogi krajowej nr 5 Wrocław - Poznań lub przebudowy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-21 23:38

Zobacz także:Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144). Poseł Robert Kropiwnicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dla Dolnego Śląska to jest bardzo wrażliwy projekt i on rzeczywiście wymaga pogłębionej dyskusji. Myślę, że też dobrze byłoby jednak na Dolnym Śląsku...... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 12:30Poseł Zofia Czernow - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144). Poseł Zofia Czernow:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Od wydobycia surowców mineralnych Skarb Państwa ma prawo do renty surowcowej pobieranej w formie podatków lub innych opłat. To jest dla mnie oczywiste i sam podatek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 12:30

Zobacz także:Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144). Poseł Jarosław Charłampowicz:     Szanowny Panie Ministrze! Chciałbym odczytać fragment uzasadnienia projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, który otrzymaliśmy. Ten, który mnie najbardziej interesuje i w związku z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 12:30

Zobacz także:Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144). Poseł Monika Wielichowska:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przed sobą stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rządowego projektu ustawy, który... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-29 10:34Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 120). Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 22:31Poseł Michał Jaros - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Michał Jaros:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Odnosząc się do ustawy budżetowej, chciałbym powiedzieć o sytuacji makroekonomicznej Polski. Otóż perspektywa światowa nie napawa optymizmem,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 07:36

Zobacz także:Poseł Ewa Wolak - Zapytanie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Ewa Wolak:     Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Jednym z głównych zadań nowoczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Szkoły muszą więc mieć dostęp do nowoczesnych technologii, uczniowie winni mieć zapewniony szerokopasmowy dostęp do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-27 17:44Poseł Monika Wielichowska - Zapytanie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Monika Wielichowska:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! To bardzo ważna sprawa, szczególnie dla tych podmiotów, które opłatę z tytułu użytkowania wieczystego mają dużo wyższą. Chodzi tutaj o Zarząd Morskich Portów Szczecin i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-27 14:57Poseł Tomasz Smolarz - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o pilnym rządowym projekcie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Poseł Henryk Smolarz:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie. Czy prawdą jest, że konsekwencją nieprzyjęcia tej poprawki,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-16 23:15

Zobacz także: