Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druki nr 144 i 190). Poseł Ewa Drozd:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak wiele różnych danych padło podczas dzisiejszej debaty na tej sali dotyczących wysokości podatku, miejsca, jakie zajmuje Polska wśród... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druki nr 144 i 190). Poseł Robert Kropiwnicki:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z dużą uwagą przysłuchiwałem się tej debacie i myślę, że rzeczywiście jest tu trochę żonglerki różnymi danymi, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29Poseł Marek Łapiński - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2010 (druk nr 50) wraz ze stanowiskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 154). Poseł Marek Łapiński:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Kraju, w tym przypadku dotycząca roku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 163). Poseł Sławomir Jan Piechota:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 104 i 161). Poseł Stanisław Huskowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za te głosy, które - choć czasem krytyczne - zostały wypowiedziane na tej sali.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

3 i 4 punkt porządku dziennego:   3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 28).   4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 119). Poseł Sławomir Jan Piechota:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

3 i 4 punkt porządku dziennego:   3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 28).   4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 119). Poseł Sławomir Jan Piechota:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

3 i 4 punkt porządku dziennego:   3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 28).   4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 119). Poseł Sławomir Jan Piechota:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 104 i 161). Poseł Sprawozdawca Stanisław Huskowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić sprawozdanie z prac Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15

Zobacz także:Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Wystąpienie z dnia 15 lutego 2012 roku.

3 i 4 punkt porządku dziennego:   3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 28).   4. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 119). Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-02-22 12:15