Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druki nr 288 i 333). Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 120 i 357). Poseł Sprawozdawca Izabela Katarzyna Mrzygłocka:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu sejmowej Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 120 i 357). Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym z tego miejsca bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 314 i 339). Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Sekretarz Poseł Monika Wielichowska:     Informuję, że dzisiaj odbędą się posiedzenia Komisji:     - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 9.15,     - Finansów Publicznych - godz. 9.30,     - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 10,     - Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 10,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32Poseł Jarosław Charłampowicz - Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (druki nr 278 i 308).    8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 23:49

Zobacz także:Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka - Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 288). Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić opinię o senackim projekcie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 13:05Poseł Ewa Wolak - Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 312 i 316). Poseł Sprawozdawca Ewa Wolak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Celem zgłoszonego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 12:06Poseł Robert Kropiwnicki - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 270). Poseł Robert Kropiwnicki:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi zaszczyt reprezentowania klubu Platforma Obywatelska. Przede wszystkim chciałbym podziękować Senatowi za pracę nad tym projektem. Jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 i 275). Poseł Sprawozdawca Stanisław Huskowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zaszczyt złożyć sprawozdanie Komisji Infrastruktury z pracy nad uchwałą Senatu w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także: