Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video


Poseł Roman Kaczor - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 206 i 233). Poseł Sprawozdawca Roman Kaczor:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Ewa Wolak - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 175 i 222). Poseł Ewa Wolak:     Pani Marszałek! Pani Minister! Dziękuję serdecznie za odpowiedzi w tak ważnej sprawie, jaką jest jakość powietrza.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Ewa Drozd - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

24, 25 i 26 punkt porządku dziennego:   24. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (druk nr 48) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 158).   25. Informacja ministra pracy i polityki społecznej o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35Poseł Stanisław Huskowski - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 104, 161 i 161-A) - trzecie czytanie. Poseł Sprawozdawca Stanisław Huskowski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Infrastruktury na swoim posiedzeniu rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35

Zobacz także:Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Oświadczenie z dnia 01 marca 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadczenie dotyczy utraty grodzkości przez Wałbrzych, moje rodzinne miasto. Utrata grodzkości nastąpiła wskutek wydania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie połączenia miasta na prawach powiatu Wałbrzych z powiatem wałbrzyskim oraz ustalenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00Poseł Ewa Wolak - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Ewa Wolak:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Uchwalona w poprzedniej kadencji ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika nie tylko z dyrektywy unijnej, która zobowiązuje nas do zmniejszania ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, jak też osiągania pewnego poziomu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00Poseł Ewa Wolak - Zapytanie z dnia 01 marca 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Ewa Wolak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na Dolnym Śląsku rokrocznie mają miejsce zalania, nawiedzają go powodzie. Powodzie w 1997 r. i 2010 r. spowodowały ogromne straty gospodarcze, społeczne. Mieszkańcy wielokrotnie, kiedy zbliża się wiosna, są zaniepokojeni. Borykają się też z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 29 lutego 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk nr 18). Poseł Monika Wielichowska:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wnioskodawco Projektu! Po dość burzliwym i politycznym wystąpieniu, które miało miejsce przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-13 20:35Poseł Zofia Czernow - Oświadczenie z dnia 28 lutego 2012 roku.

Oświadczenia. Poseł Zofia Czernow:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadczenie dotyczy pucharu świata w Szklarskiej Porębie.     W dniach 17 i 18 lutego tego roku w Szklarskiej Porębie na Polanie Jakuszyckiej odbyły się po raz pierwszy w Polsce zawody pucharu świata w biegach narciarskich. To dzięki staraniom władz Szklarskiej Poręby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także:Poseł Sławomir Jan Piechota - Wystąpienie z dnia 28 lutego 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o działaniach podejmowanych w 2010 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 46) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 163). Poseł Sławomir Jan Piechota:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-10 21:29

Zobacz także: