Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • dolnoslaskie
  • po
  • video
  • wielichowska


Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 18:37
Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 18:35
Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Sekretarz Poseł Monika Wielichowska:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Spraw Wewnętrznych - godz. 9.30,     - Finansów Publicznych - godz. 9.45,     - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,     - Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 19:02Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 3187). Poseł Monika Wielichowska:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu sejmowej Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić komisyjny projekt ustawy zawarty w druku nr 3187, który był... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-08 14:57Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

Sekretarz Poseł Monika Wielichowska:     Informuję, że dzisiaj odbędą się posiedzenia Komisji:     - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 9.15,     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9.15,     - Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - godz. 9.15,     - Etyki Poselskiej - godz. 9.30,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-18 10:51Monika Wielichowska i Magdalena Gąsior-Marek - pytanie z 18 grudnia 2014 r.

4 punkt porządku dziennego: Pytania w sprawach bieżących. Poseł Monika Wielichowska:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałek! Drogi Panie Ministrze! Resort infrastruktury i rozwoju regionalnego zakończył dokonywanie uzgodnień międzyresortowych dotyczących projektu ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020˝. Program jest kontynuacją... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 12:38Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

Sekretarz Poseł Monika Wielichowska:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 9,     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9,     - Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych - godz. 9,     - do Spraw Unii Europejskiej - godz.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 08:32Poseł Monika Wielichowska - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2812 i 2823). Poseł Monika Wielichowska:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Warto... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-26 12:32