Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Filip Kaczyński


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (druk nr 2295) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marcin Kierwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 16:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-25 11:29


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614) - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat informatyzacji rejestrów publicznych oraz projektów informatycznych realizowanych przez Policję.Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat jakości danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-22 16:10


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 2264). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 16:05


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.Informacja o zapewnieniu bezpieczeństwa w górach i na stokach narciarskich w świetle realizacji ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 16:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (druk nr 2498). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-08 15:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2470). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 09:18


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

I. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą NIK w zakresie:części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) dotacja podmiotowa dla CLK z zał.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 16:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk nr 1281) oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192) - przedstawia przewodniczący podkomisji Janusz Dzięcioł. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 16:04