Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Filip Kaczyński


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3257) - uzasadnia poseł Krystyna Skowrońska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 16:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Sprawa zamieszek między strajkującymi w obronie kopalń górnikami a Policją, jakie miały miejsce 3 i 9 lutego br. w Jastrzębiu-Zdroju". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 16:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Postępowanie Policji wobec rolników uczestniczących w lutym br. w protestach". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 18:41


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2857). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 18:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684 i 2684-A) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Józef Lasota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 18:28


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Prezentacja planu działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Policją oraz innymi instytucjami, w tym pozarządowymi.Rozpatrzenie Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o działaniach Policji na rzecz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 16:04


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych na temat wdrażania Systemu Rejestrów Państwowych.Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych o ocenie funkcjonowania przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druk nr 3145). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-03 18:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druki nr 2684 i 2684-A) - uzasadnia poseł Józef Lassota. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 16:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 16:12


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

„Sprawa zamieszek między strajkującymi w obronie kopalń górnikami a Policją, jakie miały miejsce 17 stycznia br. W Zabrzu”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 18:30