Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Filip Kaczyński


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw o ratyfikacji: - Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. (druk nr 2827); - Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 17:04


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Spotkanie z Ministrem Spraw Wewnętrznych Panią Teresą Piotrowską na temat planowanych działań resortu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 16:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie:Części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6,c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8,d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 16:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druki nr 2620 i 2758).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druki nr 2614 i 2757). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 09:18


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 2653) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Witold Pahl. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 12:35


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) w zakresie art. 7, art. 13 oraz art. 25.Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska na temat wykorzystania Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 18:05


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marek Wójcik.Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (druk nr 2614) - przedstawia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Sprawa doniesień o kontaktach Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego z osobami podejrzanymi o poważne przestępstwa". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 17:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat polityki migracyjnej i azylowej wobec obywateli państw afrykańskich. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 2653).Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 2023). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-29 08:34