Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Filip Kaczyński


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779) w zakresie:1) części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, - dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8;2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-22 15:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Raportu Ministra Spraw Wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 roku. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druk nr 464) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Grzegorz Raniewicz.Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-09 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowoprzyjętych funkcjonariuszy ABW, CBA, Policji i Straży Granicznej.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Funkcjonowanie szkół i ośrodków szkoleniowych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-26 16:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 387 i 1676). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-25 16:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja do Spraw Służb Specjalnych (KSS)

Rozpatrzenie Informacji Prokuratora Generalnego o wnioskach w sprawie zarządzenia i utrwalenia rozmów bądź zarządzenia kontroli operacyjnej (druk nr 1229). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-12 18:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druk nr 464).Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 16:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 08:34


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2013 r. (druk nr 1625) w zakresie:Części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;Części budżetowej 83 – Rezerwy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 19:59


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 387), - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Beata Bublewicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-28 16:02