Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Filip Kaczyński


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW) - cz. 1

Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-27 09:01


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW) - cz. 2

Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-27 17:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1526). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-26 08:30


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu (druk nr 1570) - uzasadnia poseł Stanisława Prządka.Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 1499).Informacja Ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 15:30


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. (druk nr 1498) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Spraw Wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 12:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 12:31


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Sprawa sytuacji powodziowej na Dolnym Śląsku oraz związanych z nią działań informacyjnych, zapobiegawczych i ich koordynacją." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-23 13:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 1510) - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych.Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat działań podjętych w związku z alarmami bombowymi w dniu 25 czerwca 2013 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 17:30


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 22). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 08:30


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1187)- uzasadnia senator Piotr Wach. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 15:50