Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Filip Kaczyński


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druki nr 1499 i 2118).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (druki nr 1990 i 2121). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 09:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy Prawo telekomunikacyjne”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 16:06


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przygotowaniu systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 16:02


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(druk nr 2096).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 16:03


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w gminach, w których zlikwidowano posterunki policji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 16:42


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 18:59


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat realizacji ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca półrocze 2014 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 16:04


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk nr 1983). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-13 09:34


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat informatyzacji rejestrów publicznych oraz projektów informatycznych realizowanych przez Policję.Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o planowaniu i realizacji wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 16:05


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1982). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 16:01