Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

16 i 17 punkt porządku dziennego:   16. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 451 i 521).   17. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie rezolucji wzywającej ministra transportu,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W ostatnich latach zaobserwowaliśmy, że lawinowo narasta liczba procedur, które stosuje się w szpitalnictwie w postaci kodowej. Dlaczego liczba poszczególnych procedur nie jest płynna, w zależności od potrzeb, i dlaczego dyrektorzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-17 09:28

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 maja 2012 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 340). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić państwu stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w sprawie proponowanej zmiany dotyczącej Kodeksu karnego. Zasadniczym celem nowelizacji ma być dostosowanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 23:11

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 maja 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 383). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić państwu stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota w zakresie proponowanego projektu.     Wysoka Izbo! Ponieważ kolejny raz poseł Kalisz... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 23:11

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacytuję pewien krótki tekst: Europa musi dać czytelny sygnał w sprawie drastycznego łamania praw człowieka na Ukrainie. Tylko zdecydowana postawa może skłonić rząd w Kijowie do zmiany polityki. Przykładem zdecydowanej postawy byłby bojkot meczów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 09:14

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-11 14:52

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 329). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam pytanie, ponieważ w czasie wcześniejszych doniesień odnośnie do projektu ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Drodzy Państwo! Choroba nowotworowa jest dużą tragedią, więc nie będę zbijał na tym PR-u oraz, mówiąc krótko, znęcał się nad panem ministrem. Dziękuję za to wyjaśnienie, które się dzisiaj pojawiło. Cieszę się, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-28 22:32

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne (druk nr 306). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W obecnym stanie prawnym operatorzy są zobowiązani do przechowywania przez 24 miesiące tzw. danych retencyjnych. Wnioskodawca wnosi o skrócenie tego okresu z 24 do 6 miesięcy,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-26 19:59

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (druki nr 140 i 210). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także: