Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Ministro! Dziś pan minister wspomniał w swoim wystąpieniu, że w 2016 r. utworzymy wyszehradzką grupę bojową będącą regionalnym wkładem w rozwój zdolności obronnych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druki nr 258 i 269). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czytając ten projekt, doczytałem się bardzo ciekawego rozwiązania. Otóż aby skorzystać z usług przewozów okazjonalnych, trzeba mieć podpisaną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druki nr 205 i 267). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ktoś powiedział, że te mistrzostwa będą wyjątkowe, ktoś nawet użył słowa:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Ministro! Dziś padło tutaj wiele słów na temat historii. To bardzo ważny przedmiot, niemniej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-01 22:53

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 28 marca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 192 i 252). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowy projekt ustawy o uchyleniu ustawy o narodowych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-29 16:54

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 15 marca 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat stanu bezpieczeństwa obywateli w transporcie kolejowym oraz powodów opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Moje pytanie dotyczy linii kolejowej E30, ponieważ w ramach modernizacji planowane jest dostosowanie tej linii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-20 22:58

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 150 i 189). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Opiniowany przez komisję poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dzień dobry. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Przepraszam.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Taniej czy drożej, co to rząd tak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-30 18:20

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 (druki nr 44 i 134). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem adresowanym do rodzin z dziećmi i ma on na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Kryterium... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-26 18:51

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 31 marca 1998 r. Polska przystąpiła do negocjacji w sprawie przyjęcia do Unii Europejskiej. Kilka miesięcy później od jednego ze znajomych Austriaków otrzymałem pytanie: Czy Polska... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: