Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Działkowcy! Gdyby ktoś nie wiedział, po co dzisiaj do Sejmu przyszedł pan prezes Kondracki, po... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-19 15:47

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1507 i 1723). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, pani marszałkini.     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 18:30

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panowie Ministrowie! Panie Prezesie! Wysoki Sejmie! Dzisiaj rozmawiamy na temat raportu, który dość wyraźnie odnosi się do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 18:17

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 11 września 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jako młody chłopak, student pierwszego roku studium medycznego miałem okazję uczestniczyć w sekcji zwłok. Była to ofiara wypadku samochodowego, rowerzysta potrącony przez samochód.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-17 10:30

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

43 punkt porządku dziennego: Informacja prokuratora generalnego o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy prokuratury wobec posła Jana Burego. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Prokuratorze! Mam dwa pytania. Pierwsze: Czy przeszukania dokonane u pana posła Jana Burego, u prokurator apelacyjnej w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 11:40

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

32 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe (druki nr 2248 i 2559). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-02 17:42

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce˝ w 2012 r. (druk nr 1901) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2229). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 19:28

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 02 kwietnia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r. (druk nr 1998) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2105). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-05 15:38

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ˝Polskie Koleje Państwowe˝ oraz ustawy o Funduszu Kolejowym (druki nr 2191 i 2220). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-24 19:28

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

11 i 12 punkt porządku dziennego:   11. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 1612).   12. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ˝WOLNA NIEDZIELA˝ o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2113). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuje.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przytoczę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-24 18:17

Zobacz także: