Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie pośle, wspomniał pan o zagrożeniu, natomiast przypomnę panu jedną bardzo ważną rzecz. Tak naprawdę w całej Europie Zachodniej metody alternatywne są stosowane jako forma... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-20 10:13

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach (druki nr 974 i 982). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-19 20:01

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 13 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o odpadach (druki nr 974 i 982). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja też nie wiem, o jakim lobby tutaj jest mowa, niemniej jednak zachęcam pana posła, aby przekonał swój klub, by nie wstrzymywał się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-19 20:01

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Kolejny raz, gdy zadaję pytanie, pana nie ma. No trudno. Szanowni państwo, karuzela i festiwal nieprawidłowości trwają nadal. Oto... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat realizacji zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalnej funkcji szkoły (druk nr 658). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pani Ministro! Ja mam kilka pytań, w zasadzie cztery. Swego czasu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 27 lipca 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Komu auto, komu chatę, komu awansować tatę - to słowa piosenki, które bardzo dobrze wpisują się w działania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 13:30

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ruch Palikota z głębokim niepokojem obserwuje propagandowy lobbing strony rządowej na rzecz budowy elektrowni atomowej, jaki jest uprawiany na stronie internetowej Poznaj atom. Czy rząd oprócz nachalnej propagandy atomowej zamierza... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 489 i 600). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Mam pytanie o te 150 tys. osób. Jest założenie w odniesieniu do pierwszego roku, że aż... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druki nr 489 i 600). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 589 i 598). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Ministro! Czy ministerstwo ma sygnały o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-29 10:11

Zobacz także: