Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Cezar Dziadzio


Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druki nr 815 i 1282). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, pani marszałkini.     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-11 07:19

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Panie pośle, właśnie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych to gwarantuje. Pan staje po stronie bogatych ludzi, zakładając powierzchnię działki do 600 m2 czy do 1500 m2 i uwłaszczenie. Taka jest prawda. Pan staje... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 09:53

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Szanowni Działkowcy! Ruch Palikota jest po stronie obywateli. (Poruszenie na sali)     (Głos z sali: To czas na pytania.)     Ruch... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 09:53

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-21 13:10

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 17 kwietnia 2013 roku.

6, 7, 8 i 9 punkt porządku dziennego:   6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204).   7. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148).   8. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-21 13:10

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pan poseł wspomniał o merytoryce ze strony posłów Ruchu Palikota i o współpracy. No dobrze, pan minister wypowiedział się o tej współpracy, nawet podał maila. A więc zapytam: Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-08 10:34

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 16:00

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 07 lutego 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 962). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt zgłoszony przez Ruch Palikota jest bardzo dobry, ponieważ pozwala ponownie zainwestować zwrócone środki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-11 13:41

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów ˝Infrastruktura i środowisko˝ oraz ˝Rozwój Polski Wschodniej˝, a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-09 22:26

Zobacz także:Poseł Dariusz Cezar Dziadzio - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2013 roku.

17 punkt porządku dziennego: Poselski projekt uchwały o zmianie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu (druk nr 1071). Poseł Dariusz Cezar Dziadzio:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Ruch Palikota mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie tej wspaniałej uchwały, która jest przykładem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-08 10:28

Zobacz także: