Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Artur Górczyński


Data wpływu W sprawie
2015-07-27 w sprawie trudnej sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji oraz możliwości podwyższenia wynagrodzeń tej grupy zawodowej w 2016 r.
2015-04-24 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i 25 tys. pracowników
2014-05-09 w sprawie prac nad wypowiedzeniem przez Rzeczpospolitą Polską konkordatu, umowy międzynarodowej, w związku z jego naruszeniem przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski
2014-05-09 w sprawie działalności PFRON w latach 2005-2013
2013-10-08 w sprawie budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń na odcinku Przybędza - Milówka
2013-08-30 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielowi przechodzącemu na świadczenie kompensacyjne
2013-08-30 w sprawie dopłat do kredytów z dotacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2013-07-26 w sprawie sprzętu rejestrującego prędkość pojazdów znajdującego się w zasobach Komendy Powiatowej Policji w Szczecinie
2013-07-26 w sprawie sprzętu rejestrującego prędkość pojazdów znajdującego się w zasobach Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
2013-07-26 w sprawie sprzętu rejestrującego prędkość pojazdów znajdującego się w zasobach Komendy Powiatowej Policji w Bielsku-Białej
2013-04-22 w sprawie Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk Graniczny Meander Odry w ramach programu Natura 2000
2013-04-22 w sprawie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Stawy w Brzeszczach w ramach programu Natura 2000
2013-04-22 w sprawie stanu realizacji umowy ramowej o współpracy między Boliwariańską Republiką Wenezueli a Rzecząpospolitą Polską
2013-04-05 w sprawie zerwania kontraktu Narodowego Funduszu Zdrowia z Centrum Medycznym "Esculap" sp. z o.o. w Bielsku-Białej
2013-03-08 w sprawie podziału środków finansowych dla samorządów zabezpieczających realizację znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2013-03-08 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Las koło Tworkowa w ramach programu Natura 2000
2013-03-08 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworowski w ramach programu Natura 2000
2013-02-25 w sprawie urządzeń zabezpieczających przeciwpożarowych znajdujących się na Stadionie Narodowym
2013-02-22 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Stawy Łężczok w ramach programu Natura 2000
2013-02-22 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Torfowisko Sosnowiec-Bory w ramach programu Natura 2000
2013-02-22 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Pustynia Błędowska w ramach programu Natura 2000
2013-02-11 w sprawie Specjalnego Obszaru Siedlisk "Lipienniki w Dąbrowie Górniczej" w ramach programu Natura 2000
2013-02-11 w sprawie Specjalnego Obszaru Siedlisk "Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie" w ramach programu Natura 2000
2013-02-11 w sprawie Specjalnego Obszaru Siedlisk "Ostoja Środkowojurajska" w ramach programu Natura 2000
2013-01-25 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Bagno Bruch koło Pyrzowic" w ramach programu Natura 2000