Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 17560
w sprawie stanu realizacji umowy ramowej o współpracy między Boliwariańską Republiką Wenezueli a Rzecząpospolitą Polską


Odpowiedź

Data wpływu
2013-05-28
Odpowiadający
Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-05-29
Odpowiadający
Henryka Mościcka-Dendys - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-05-31
Odpowiadający
Maciej Jankowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Data ogłoszenia
2013-06-13
Ogłoszono na posiedzeniu nr 43

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-11
Odpowiadający
Ilona Antoniszyn-Klik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
Data ogłoszenia
2013-06-20
Ogłoszono na posiedzeniu nr 44

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-11
Odpowiadający
Stanisław Kalemba - minister rolnictwa i rozwoju wsi
Data ogłoszenia
2013-06-20
Ogłoszono na posiedzeniu nr 44

Odpowiedź

Data wpływu
2013-06-25
Odpowiadający
Joanna Mucha - minister sportu i turystyki
Data ogłoszenia
2013-07-11
Ogłoszono na posiedzeniu nr 45