Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Artur Górczyński


Data wpływu W sprawie
2012-07-30 w sprawie budowy zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny
2012-07-30 w sprawie linii kolejowych Kopalni Piasku "Kotlarnia" SA
2012-07-12 w sprawie emerytur górniczych
2012-07-12 w sprawie emerytur wypłacanych z KRUS
2012-06-29 w sprawie postępowań sądów rodzinnych/opiekuńczych w sytuacji tzw. porwań rodzicielskich dokonywanych przez jednego z rodziców, w aspekcie krajowym
2012-06-29 w sprawie interpretacji art. 154 § 1 k.p.c. tj. obecności osób zaufania podczas posiedzenia sądu odbywającego się przy drzwiach zamkniętych (dotyczących dobra małoletnich)
2012-06-29 w sprawie kontaktów dzieci z ojcami, w przypadku drastycznych nadużyć władzy rodzicielskiej przez matki (porwania rodzicielskie), oraz łamania procedur przez sądy rejonowe, na przykładzie Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz Sądu Rejonowego w Jaśle
2012-06-29 w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Piłki Nożnej
2012-06-29 w sprawie zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Londynie oraz Paraolimpiady
2012-06-14 w sprawie wydatkowania pieniędzy przez ZUS
2012-05-25 w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytułu wyszkolenia uczniów
2012-05-25 w sprawie przestrzegania procedur, prawa, konwencji międzynarodowych oraz prawomocnych wyroków sądowych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
2012-05-23 w sprawie badania składu dopalaczy
2012-05-23 w sprawie subwencji dla uczniów
2012-05-23 w sprawie ciężarówek na drogach gminnych
2012-04-27 w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych podmiotów
2012-04-27 w sprawie policyjnego sprzętu przeciwuderzeniowego dla oddziałów prewencji
2012-04-26 w sprawie urlopu wychowawczego dla osób samozatrudnionych
2012-04-26 w sprawie opodatkowania bezpłatnych porad prawnych
2012-04-26 w sprawie opodatkowania bezpłatnych porad prawnych
2012-04-26 w sprawie zapisów ustawy Ordynacja podatkowa
2012-04-26 w sprawie zasad tworzenia rezerw bankowych
2012-04-26 w sprawie linii kolejowej Okęcie - Śródmieście
2012-04-26 w sprawie mostu na autostradzie A1 w miejscowości Mszana
2012-04-11 w sprawie nieefektywności powiatowych urzędów pracy w Polsce