Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 26407
w sprawie działalności PFRON w latach 2005-2013


Zapytanie:

Data wpływu
2014-05-09
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-05-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 68

Odpowiedź

Data wpływu
2014-06-11
Odpowiadający
Jarosław Duda - sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Data ogłoszenia
2014-06-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 70