Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 14364
w sprawie Specjalnego Obszaru Siedlisk "Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie" w ramach programu Natura 2000


Zapytanie:

Data wpływu
2013-02-11
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-02-21
Ogłoszono na posiedzeniu nr 34

Odpowiedź

Data wpływu
2013-03-11
Odpowiadający
Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2013-03-21
Ogłoszono na posiedzeniu nr 36