Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 15448
w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Las koło Tworkowa w ramach programu Natura 2000


Zapytanie:

Data wpływu
2013-03-08
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-03-21
Ogłoszono na posiedzeniu nr 36

Odpowiedź

Data wpływu
2013-04-05
Odpowiadający
Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2013-05-09
Ogłoszono na posiedzeniu nr 39