Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 26408
w sprawie prac nad wypowiedzeniem przez Rzeczpospolitą Polską konkordatu, umowy międzynarodowej, w związku z jego naruszeniem przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski


Zapytanie:

Data wpływu
2014-05-09
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2014-05-29
Ogłoszono na posiedzeniu nr 68

Odpowiedź

Data wpływu
2014-06-20
Odpowiadający
Henryka Mościcka-Dendys - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Data ogłoszenia
2014-06-25
Ogłoszono na posiedzeniu nr 70