Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Interpelacja nr 14914
w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Stawy Łężczok w ramach programu Natura 2000


Zapytanie:

Data wpływu
2013-02-22
Lista adresatów
Data ogłoszenia
2013-03-07
Ogłoszono na posiedzeniu nr 35

Odpowiedź

Data wpływu
2013-03-22
Odpowiadający
Janusz Zaleski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
Data ogłoszenia
2013-04-18
Ogłoszono na posiedzeniu nr 38