Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Artur Górczyński


Data wpływu W sprawie
2012-02-28 w sprawie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
2012-02-28 w sprawie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
2012-02-28 w sprawie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
2012-02-28 w sprawie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
2012-02-28 w sprawie obowiązków pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
2012-02-21 w sprawie nieprawidłowości w Polskim Związku Piłki Nożnej
2012-02-15 w sprawie właściwego funkcjonowania Stadionu Narodowego
2012-02-15 w sprawie uzależnienia kwoty refundacji od danych w Charakterystyce Produktu Leczniczego z pominięciem standardów leczniczych
2012-02-15 w sprawie obowiązków lekarzy specjalistów w zakresie bezpośredniego określania stopnia refundacji na receptach wynikających ze zmian do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
2012-02-15 w sprawie drastycznego wzrostu opłat na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów medycznych zwanych świadczeniodawcami
2012-01-25 w sprawie sytuacji szpitala wojewódzkiego w Tychach
2012-01-25 w sprawie kart chipowych używanych w woj. śląskim przez pacjentów NFZ