Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach (druki nr 3876 i 3920).


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ja wprost zapytam o projekt ustawy. Dotychczasowy art. 26 ust. 1 mówi: ˝Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa (...) są udostępniane dla ludności˝. Ginie ten zapis. Czemu to ma służyć? Pytam: Czemu to ma służyć? ˝Lasy stanowiące własność Skarbu (...) są udostępniane dla ludności˝. Zginął ten zapis. Dlaczego go wyrzucacie?

    (Poseł Ewa Wolak: Nie, nie wyrzucamy, wręcz przeciwnie.)

    Tak, wyrzuciliście ten zapis.

    A teraz, proszę państwa, w szerszym trochę kontekście chcę się odnieść do PO i PSL, które czwarty raz w przeciągu 1,5 roku zmieniają ustawę o lasach. Wszystko jest ukierunkowane na to, żeby wprowadzić destrukcję w prawie leśnym. Próbowaliście wprowadzić... Haracz nałożyliście w wysokości 1600 mln zł, poza wszelkimi ustawami podatkowymi, bez ostrzeżenia kierownictwa Lasów Państwowych, bez ostrzeżenia związków zawodowych załóg. I już dzisiaj są tego skutki. W wielu przypadkach nadleśnictwa cierpią na niewydolność finansową.

    (Poseł Dorota Niedziela: To nieprawda.)

    To jest skutek. Te pieniądze miały być przeznaczone, jak zapewniano - rząd zapewniał - na drogi. Pytamy od roku, które drogi zrobiono. Nie chcecie powiedzieć, które drogi zrobiono.

    (Poseł Dorota Niedziela: Wszystkie.)

    Kolejna zmiana ustawy - zwiększono podatek od lasów ochronnych o 50%, co skutkuje dodatkowym rocznym obciążeniem Lasów Państwowych (Dzwonek) w wysokości 60 mln.

    Proszę państwa, następna sprawa - wrzuciliście do ustawy o Lasach Państwowych, które nie importują drewna, nie prowadzą przerobu drewna, zabezpieczenia, żeby do Polski nie napływało drewno z zewnątrz przerobione. To jest absurd. I dzisiaj jest kolejna sprawa. Wprowadzacie, wyrzucacie, że lasy...

    (Poseł Stanisław Żelichowski: Nie.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Ale to, panie pośle...

    Poseł Dariusz Bąk:

    PO i PSL wyrzucają zapis...

    (Poseł Ewa Wolak: Wręcz przeciwnie.)

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle...

    Poseł Dariusz Bąk:

    Panie marszałku...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, chwileczkę, pan pozwoli, zadajemy pytania. Czas na zadawanie pytań ustaliłem na 1,5 minuty. Oświadczenia będą na końcu.

    Poseł Dariusz Bąk:

    Proszę traktować wszystkich jednakowo.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Dobrze.

    Poseł Dariusz Bąk:

    Proszę traktować wszystkich równo.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panie pośle, oświadczenia będą na końcu posiedzenia i będzie można w tej sprawie również zabrać głos. To nie są oświadczenia, to są pytania. Wyczerpał...

    Poseł Dariusz Bąk:

    Dlaczego w projekcie ustawy, po raz kolejny powtarzam zapis, że lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności... W waszym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach zostało to wyrzucone, a więc chcecie ograniczyć dostęp ludności do lasów. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


82 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy