Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216).


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, który omawiamy teraz, określa, że kary administracyjne za naruszanie rozporządzenia unijnego dotyczącego wprowadzania drewna i produktów drewna do obrotu mają być stanowione przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Zwracam uwagę, że wymierzanie kar administracyjnych za naruszenie przepisów aktów prawnych tworzących zbiór aktów Prawa ochrony środowiska jest przede wszystkim domeną Prawa ochrony środowiska.

    Wysoki Sejmie! Przecież rozporządzenia już od dawna obowiązywały i zasadniczo teraz wprowadzacie, rząd wprowadza do ustawy o lasach system kar za nieprzestrzeganie tych rozporządzeń, a to jest sprawa, którą w Polsce cały czas realizuje zarówno główny inspektor ochrony środowiska, jak i służba celna, dbają oni o to, żeby rozporządzenie było przestrzegane. Tak więc dlaczego wrzucacie jak do śmietnika do ustawy o lasach niemającej nic wspólnego z wieloma sprawami, których dotyczą rozporządzenia, takie poprawki? Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.


73 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy