Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach.


Poseł Dariusz Bąk:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pierwsze pytanie: Czemu ma służyć zmiana ustawy o lasach? Dotychczasowy art. 26 ust. 1 ma następujące brzmienie: Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są udostępniane dla ludności. Po zmianie, którą proponujecie, ten artykuł znika i nie ma udostępniania dla ludności. A to jest nakaz i funkcjonuje to przez 23 lata. Ludzie są z tego zadowoleni. Przecież Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest przygotowane na przyjmowanie ludności, która - ok. 10 mln - odwiedza lasy, a wy dzisiaj wyrzucacie tak prosty, czytelny zapis. To jest kolejny etap walki ze społeczeństwem. Proszę państwa, 16 miesięcy temu złożony został wniosek o referendum, żeby nie naruszać funkcjonowania Lasów Państwowych, a wy już czwartą zmianę proponujecie i demobilizujecie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, wprowadzacie (Dzwonek) zamęt. Nie chcecie udostępniać społeczeństwu lasów. PO i PSL ignorują potrzeby i wolę społeczeństwa polskiego. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach


33 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy