Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Dariusz Bąk:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W przeciągu jednego roku mamy do czynienia z trzecią zmianą ustawy o lasach. Wcześniej dotyczyło to nałożenia haraczu na Lasy Państwowe, później podniesienia podatku od lasów ochronnych o 50%, a teraz jest atak na system organizacyjno-prawny Lasów Państwowych.

    Do kiedy koalicja rządząca PO i PSL będzie zaśmiecać ustawę o lasach i niszczyć Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe? Dlaczego do chwili obecnej nie jest rozstrzygnięta sprawa referendum? Wniosek podpisało 2600 tys. Polaków, a jedno z pytań brzmi następująco: Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, określonego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach, co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych? Dlaczego, gdy społeczeństwo woła o referendum, nie realizujecie tego, tylko niszczycie dobrze funkcjonujące Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe? Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.


126 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy
Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy