Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Dariusz Bąk:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pan minister Sawicki, rozpoczynając dzisiaj swoje wystąpienie, napadł na centralę związkową, na jedną centralę, to znaczy na ˝Solidarność˝. Zrobił to wprost. Dlatego w tym momencie żądam, by przeprosił pan tę organizację. Pan powiedział, że oni robią kariery na chłopskich plecach. To jest niedopuszczalne. Chcę panu z tego miejsca powiedzieć, że pan jako działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego uczestniczył w sprawowaniu władzy z PZPR, która wprowadzała stan wojenny, a przedstawiciele ˝Solidarności˝ siedzieli w więzieniach, broniąc Polski i polskiego rolnictwa. (Poruszenie na sali, oklaski)

    Dzisiaj nie ma pan prawa i wy wszyscy, którzy się nazywacie PSL, nie macie do tego prawa, bo na was ciąży współpraca z PZPR, która trwała 40 lat.

    Panie pośle Stefaniuk, zwracam się do pana, bo pan powiedział, że w tym 25-leciu nie ma klimatu w rolnictwie. Przez 25 lat co najmniej osiem razy byliście w koalicji rządzącej. Wy za to odpowiadacie, więc nie mówcie w czasie przyszłym, że coś zrobicie. Rozliczcie się z tego, co zrobiliście.

    (Poseł Jan Łopata: Zobaczymy w październiku.)

    Dlaczego nie uporządkowaliście sprawy przetwórstwa rolnego? Szanowni państwo, czy wiecie, co pokazują dzisiaj protestujący rolnicy? Pokazują dowody rejestracyjne swoich ciągników - przypomnę, że wypominacie to, że je mają - gdzie wbita jest pieczątka banku, który jest współwłaścicielem, dlatego że oni, ci rolnicy, wzięli kredyty i dzisiaj nie mają pieniędzy na ich spłatę. A pan sobie drwi i kpi, panie ministrze Sawicki, nie chcąc wyjść do protestujących rolników, nie chcąc przyjść do miasteczka pod urzędem prezesa Rady Ministrów. Dlaczego w swojej polityce stosujecie metody rodem z PRL-u? Pan dzisiaj zaczął wyliczać, co zrobiliście. (Dzwonek) Czy wiecie, jak jesteście traktowani, szczególnie pan minister? Mówi się, że członkowie tej partii, która nazywa się PSL, to dziedzice komuny i że dziedziczycie przede wszystkim kłamstwo... (Oklaski)

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję.

    Poseł Dariusz Bąk:

    ...posługujecie się kłamstwem, zajmujecie się mamieniem społeczeństwa, odwracaniem uwagi od faktycznej sytuacji...

    Wicemarszałek Elżbieta Radziszewska:

    Panie pośle, dziękuję.

    Poseł Dariusz Bąk:

    ...do której doprowadziliście, chodzi o dramat na polskiej wsi. Drwicie z polskiej wsi i polskich rolników. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie


403 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy