Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Dariusz Bąk:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W oparciu o regulamin Sejmu zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu wprowadzenia do porządku dziennego obrad informacji pani premier na temat aresztowania w przeddzień obrad Sejmu rolników za to, że strajkowali w obronie polskiej ziemi i lasów.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Natychmiast.)

    Strajkowali oni w zielonym miasteczku, domagali się, aby spotkali się z nimi pani premier i minister Sawicki. Nie spotkali się. Strajkowali oni 129 dni, a teraz pod absurdalnym zarzutem, przypominającym czasy stanu wojennego...

    (Poseł Rafał Grupiński: Niemcy wkroczyli.)

    ...kiedy dochodziło do internowań, kiedy domniemywano czyjąś winę, pięciu rolników zostało aresztowanych, a kolejnym dwóm nakazano zapłatę 50-tysięcznych kaucji. A więc mamy do czynienia, proszę państwa, z sytuacją, gdzie ewidentnie widać, że prawa Polaków są łamane. Takie jest tutaj uzasadnienie.

    Kolejna sprawa. Proszę Państwa! Sejm, organ demokratycznie wybrany, nie może dzisiaj, kiedy Polska mieni się wolnym i niepodległym państwem, patrzeć obojętnie na łamanie praw człowieka w Polsce. Dodatkowo są łamane prawa związkowców. Tak więc oczekuję, pani marszałek, że zostanie ogłoszona przerwa, zwołany Konwent Seniorów, a do porządku dziennego obrad - wprowadzona informacja premier rządu na temat przyczyn aresztowania polskich rolników, którzy manifestowali w obronie polskiej ziemi, polskich lasów. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

    (Poseł Rafał Grupiński: Przeciw.)Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


156 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Dariusz Bąk - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy